Hvezda
24. Tamuz 5781 (2.8.2021)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

6. srpna 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s Michalem Hronem

13. srpna 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

14. srpna 2021 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

20. srpna 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

21. srpna 2021 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

27. srpna 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s Hanou Maxovou

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.