Hvezda
16. Tamuz 5780 (6.8.2020)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

7. srpna 2020 v 16:30 hod.
dětský kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

7. srpna 2020 v 17 hod.
kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

8. srpna 2020 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

21. srpna 2020 v 17 hod.
kabalat šabat s Michalem Hronem

28. srpna 2020 v 17 hod.
kabalat šabat s Hanou Maxovou

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.