Hvezda
2. Adar 5781 (20.9.2020)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

18. září 2020 v 17:30 hod.
roš hašana pro děti s rabínem Davidem Maxou

18. září 2020 v 18 hod.
kabalat šabat s roš hašana maariv s rabínem Davidem Maxou

19. září 2020 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

25. září 2020 v 17 hod.
kabalat šabat s Michalem Hronem

27. září 2020 v 17 hod.
kol nidrej s Hanou Maxovou

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.