Hvezda
16. Nisan 5784 (24.4.2024)


20. dubna 2024 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

26. dubna 2024 v 17 hod.
kabalat šabat s Michalem Hronem

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.