Hvezda
14. Ijar 5780 (6.6.2020)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

5. června 2020 od 15 do 16 hod.
Konzultační hodiny s rabínem Davidem Maxou

5. června 2020 v 16:30 hod.
Kabalat Šabat pro děti s rabínem Davidem Maxou

5. června 2020 v 17 hod.
Kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

6. června 2020 od 8:30 do 9 hod.
Kurz četby ze siduru s rabínem Davidem Maxou

6. června 2020 od 9 do 10 hod.
Úvod do judaismu s rabínem Davidem Maxou

6. června 2020 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

12. června 2020 v 17 hod.
Kabalat Šabat s Hanou Maxovou

26. června 2020 v 17 hod.
Kabalat Šabat s Michalem Hronem

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.