Hvezda
5. Chešvan 5783 (29.11.2022)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

25. listopadu 2022 v 17 hod.
kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou, rabínem Tomem Kučerou a prof. Ralphem Seligem

26. listopadu 2022 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou, rabínem Tomem Kučerou a prof. Ralphem Seligem

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.