Hvezda
24. Nisan 5781 (6.5.2021)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

7. května 2021 v 17 hod.
Kabalat Šabat s rabínem Davidem Maxou

8. května 2021 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

14. května 2021 v 17 hod.
Kabalat Šabat s Michalem Hronem

21. května 2021 v 17 hod.
Kabalat Šabat s rabínem Davidem Maxou

22. května 2021 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

28. května 2021 v 17 hod.
Kabalat Šabat s Hanou Maxovou

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.