Hvezda
11. Adar 5782 (17.9.2021)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

7. září 2021 v 17 hod.
Roš hašana s rabínem Davidem Maxou

10. září 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s Hanou Maxovou

15. září 2021 v 18 hod.
Kol nidrej s Hanou Maxovou

17. září 2021 v 16:30 hod.
dětský kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

17. září 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

18. září 2021 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

18. září 2021 v 19 hod.
havdala s rabínem Davidem Maxou

24. září 2021 v 16:30 hod.
dětský kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

24. září 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

25. září 2021 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.