Hvezda
18. Tišri 5782 (24.10.2021)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

15. října 2021 v 16:30 hod.
dětský kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

15. října 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

16. října 2021 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

22. října 2021 v 16:30 hod.
dětský kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

22. října 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

23. října 2021 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

29. října 2021 v 17 hod.
kabalat šabat s Michalem Hronem

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.